TV Farm 2 เป็นเกมส์ที่จะให้เราเล่นทำฟาร์มกันแบบออกสื่ออีกครั้ง เกมส์นี้เป็นเกมส์ภาคต่อสำหรับรายการ Reality Show ชื่อดังที่มีการถ่ายทอดสดความเป็นไปในฟาร์มของเราไปทั่วโลก เราจะรับหน้าที่เป็นตัวเอกของรายการซึ่งเราจะต้องบริหารฟาร์มไปพร้อมๆ กับเป็นดาราจำเป็นในรายการที่ตามถ่ายชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา ลักษณะการเล่นก็ยังคงคล้ายกับภาคเดิม มีการปลูกพืชพันธุ์ เก็บผลิตผล เก็บเงิน อัพสกิล อัพเกรดฟาร์ม เป็นเกมส์บริหารเวลาเล่นได้เรื่อยๆ ครับ