The Path of Hercules เป็นเกมส์แนวสลับเพชรที่นำเฮอคิวลิสมาเป็นตัวละครหลัก ซึ่งเราจะต้องสลับเพชรในกระดานเพื่อสะสมวัตถุวิเศษให้ครบก่อนหมดเวลา เนื้อเรื่องของเกมส์จะทำให้เราได้ตามรอยเท้าเฮอคิวลิสไปผจญภัยในแต่ละดินแดน เนื่องจากมนุษย์หลงลืมที่จะบูชาเหล่าเทพเจ้าที่อาศัยอยู่ใน Olympus ทำให้เกิดมหันตภัยมากมาย เราจึงต้องติดตามเฮอคิวลิสไปแต่ละที่เพื่อซ่อมแซมวัตถุบูชาทั้ง 7 ให้กลับคืนสภาพเดิมก่อนที่โลกจะล้มสลาย