Portal of Evil: Stolen Runes เมื่อประตูเดินทางระหว่างโลกนี้และอีกโลกหนึ่งเปิดขึ้น ความปั่นป่วนจึงเกิดขึ้นไปทุกหย่อมหญ้า เราจึงต้องรับหน้าที่ในการปิดประตูข้ามมิติก่อนที่โลกทั้งสองจะรวมกันเป็นหนึ่ง สิ่งที่สามารถปิดประตูข้ามมิติได้ก็คือหินวิเศษซึ่งดูแลโดย Vanessa ทายาทของผู้คุมกฏที่คอยดูแลความสงบสุขของโลกมาอย่างยาวนาน และหินวิเศษดังกล่าวได้ถูกเก็บอยู่ภายในวิหารที่ในตอนนี้เต็มไปด้วยเหล่าสัตว์ประหลาดจากโลกคู่ขนาน