Fitness Bustle: Energy Boost เป็นเกมส์บริหารฟิตเนสภาคต่อสุดสนุก โดยในภาคนี้เราจะต้องช่วย Daisy ในการบริหารฟิตเนสอีกครั้ง เนื่องจากคราวนี้ Mr. Gristleman คู่ปรับเก่าได้ขายยาอันตรายที่โฆษณาว่าไม่ต้องออกกำลังกายก็หุ่นสวยได้ เราจึงต้องช่วย Daisy แก้ไขปัญหาของผู้เคราะห์ร้ายที่โดนหลอกมาให้มีสุขภาพแข็งแรงแบบธรรมชาติอีกครั้ง ซึ่งก็จะช่วยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่จะขยายกิจการฟิตเนสไปในตัวด้วยอีกด้วย